Textos
Título Categoria Data Leituras
Alzheimer Poesias › Tristeza 05/06/14 93
Passado Perfeito Poesias › Tristeza 08/07/13 63
Céu da Memória Poesias › Tristeza 04/02/14 59
Sono Poesias › Tristeza 25/05/18 39
Wasteland Poesias › Tristeza 27/05/13 31
Tapeçaria Poesias › Tristeza 19/03/12 31
Brumadinho Poesias › Tristeza 30/01/19 24
Fim de Semana Poesias › Tristeza 07/08/12 23